hm. Mariusz Przybyła – Przewodniczący Kręgu Akademickiego przy Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

Lubię i potrafię robić rzeczy od początku, zaczynać od zera, by w konsekwencji osiągać cele.

HARCERSKO

Zakładałem i prowadziłem drużyny, szczepy i kręgi instruktorskie. Byłem szefem Referatu Starszoharcerskiego w Chorągwi Wielkopolskiej. Jako członek Zespołu Starszoharcerskiego GK ZHP współtworzyłem metodykę starszoharcerską. Zaprojektowałem symbol Harcerstwa Starszego (wychyloną igłę kompasu). Jestem współzałożycielem harcerstwa w Kazachstanie. Jestem założycielem i przewodniczącym Instruktorskiego Kręgu Akademickiego przy Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ruchu akademickim widzę duże możliwości i mało dziś wykorzystywane zasoby kadrowe.

ZAWODOWO

Zarządzałem ofertą największej grupy uczelni niepublicznych w Polsce, jako Dyrektor ds. Rozwoju Produktów. Jestem naukowcem i wykładowcą akademickim, doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pod moją opieką naukową studenci pisali ciekawe prace dyplomowe o tematyce harcerskiej. Jestem Członkiem Zespołu ds. Strategii i Rozwoju Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Inwestycyjnych.

Stworzyłem i powołałem do życia Grupę Badawczą ds. Gamifikacji Edukacji. Jestem dydaktykiem i metodykiem b-learningu, trenerem, pasjonują mnie technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Od trzech kadencji pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Samorządu Pomocniczego Miasta Poznania.

PRYWATNIE

Wędrując pokochałem i poznałem wszystkie polskie góry, przepłynąłem kajakiem wiele polskich rzek i jezior. Lubię siedzieć przy ognisku, ale najważniejsze jest dla mnie to domowe, przy którym jest zawsze żona i córka.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now